Sieu xe mercedes

Cặp siêu xe sang Mercedes S600 Pullman Guard tại Hà Nội.

Cặp xe sang bọc thép Mercedes S600 về Hà Nội . Mercedes-benz S600 Pullman Guard dài hơn Maybach 62, bọc thép khả năng chống đạn cao Mercedes-benz S600 Pullman Guard Mercedes S600 Pullman Guard dài hơn Maybach 62,có khả năng chống đạn cao và chỉ có thể đặt hàng trực tiếp với hãng mercedes-benz nếu[…]