Điều khoản sử dụng

08/05/2015

Điều khoản & điều kiện chung khi sử dụng Website

Bạn nên đọc những điều dưới đây khi sử dụng Website : http://mercedeshn.net

I – Bản quyền nội dung đăng tải 

1. Thông báo bản quyền dưới đây xuất hiện trong tất cả những bản sao và phải thể hiện cả thông báo bản quyền và tuyên bố bản quyền trên đây,

2. Những tài liệu và nội dung chỉ được dùng cho mục đích cung cấp thông tin, phục vụ mục đích cá nhân hoặc không có tính chất thương mại và không được sao chép hoặc công bố trên bất kỳ máy tính nối mạng hoặc đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào

3. Không có bất kỳ thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nào được thực hiện đối với tài liệu hoặc nội dung dưới bất kỳ hình thức nào.

Nghiêm cấm sử dụng tư liệu và thông tin phục vụ bất kỳ mục đích nào khác và có thể dẫn tới những hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Người vi phạm sẽ bị truy tố theo mức án cao nhất trong khung pháp lý.

II – Liên kết đến các trang thứ ba

Các liên kết trong website này sẽ cho phép bạn rời khỏi website của Mercedeshn.net. Các trang được liên kết KHÔNG thuộc quyền kiểm soát của Mercedeshn.net và Mercedeshn.net KHÔNG chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào có trong các trang được liên kết đó, hay bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào trong các trang đó. Mercedeshn.net chỉ cung cấp các đường dẫn để thuận tiện cho người sử dụng và không ngụ ý như một chứng nhận cho các trang được liên kết.

III – Sử dụng Tài liệu và Logo bản quyền

Tất cả nội dung, hình ảnh và thông tin đa phương tiện biên tập trong trang này được bảo vệ theo luật bản quyền và/hoặc các luật khác và/hoặc các hiệp ước quốc tế và thuộc về Mercedeshn.net và/hoặc các Nhà cung cấp. Những thông tin, logo, hình ảnh, âm thanh hoặc tranh ảnh không được phép sao chép, mô phỏng, bắt chước toàn bộ hay một phần, trừ khi được Mercedeshn.net cho phép rõ ràng (“tuyên bố về bản quyền”).

Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại website Mercedeshn.net, khách hàng được đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mercedeshn.net và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì bất kỳ mục đích nào. Thông tin của khách hàng tại Mercedeshn.net sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi mới cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Mercedeshn.net

Khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website Mercedeshn.net. Khách hàng không được có những hành động khuyến khích hay việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của Mercedeshn.net cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của Mercedeshn.net ngay khi khách hàng phát hiện ra lỗi hệ thống vào số hotline : 0968 758 698 hoặc gửi mail vào địa chỉ :

 

Khách hàng không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với khách hàng khác. Không nêu ra những nhận xét có liên quan tới chính trị ( như tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc nhà nước …), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Tuyệt đối cấm mọi hành vi giả mạo, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên của Ban Quản Trị Mercedeshn.net

Trách nhiệm và quyền lợi của Mercedeshn.net

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của của chúng tôi, Mercedeshn.net sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại website Mercedeshn.net mà chưa có sự xác nhận của Mercedeshn.net.

Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website Mercedeshn.net

Nếu bạn cần hỗ trợ xin vui lòng gọi tới số Hottline: 0968 758 698

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *